Regulamin Strony / Polityka prywatności

Administrator strony: Patryk Gagan, ul. 3 Maja 39/45, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-186-25-59. Odwiedzając i użytkując stronę internetową gagan.pl, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Strony bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do witryny gagan.pl odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Zawartość strony

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest sklepem internetowym. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dystrybutorów gagan.pl oraz w autoryzowanych serwisach gagan.pl. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym w szczególności informacje umieszczone ceny, nie stanowią zapewnienia ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Administrator strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie gagan.pl. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie. Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie produktów, specyfikacji oraz dostępności. Administrator strony zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów (towarów i usług) prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.

Ceny produktów i usług

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych produktów, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla autoryzowanych dystrybutorów gagan.pl oraz autoryzowanych serwisów gagan.pl. Szczegółowe warunki zakupu produktów, usług marki gagan.pl mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.

Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną.

Polityka prywatności

Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową gagan.pl. Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny gagan.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez gagan.pl. W tym celu dane osobowe mogą być przekazywane autoryzowanym dystrybutorom gagan.pl oraz autoryzowanym serwisom gagan.pl.

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z grupy gagan.pl, klientów gagan.pl lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone. Zdjęcia w serwisie pochodzą ze strony fotolia.pl i innych stron udostępniających darmowe zasoby graficzne lub zostały stworzone przez Administratora serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator strony wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Administrator strony nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp. Powyższy Regulamin Serwisu może zostać uaktualniony/zmieniony bez uprzedzenia w każdym czasie.