Nazewnictwo

Coraz częściej spotkać można się z tym, że słowa kluczowe umieszczane są nie tylko w zawartości strony, ale i w nazwie plików bądź domeny.

Nazwa domeny powinna być krótka, pozbawiona urozmaiceń w postaci znaków interpunkcyjnych czy też ciągów liczb. Dobrze jest, jeśli w nazwie znajdują się słowa kluczowe, nie należy jednak przesadzać z ich ilością.
Stosując nazewnictwo plików warto stosować się do podstawowej zasady, jaką jest zastępowanie podkreślnika myślnikiem. Myślnik należy traktować jako spację rozdzielającą zbiór fraz. To, że nazewnictwo domeny oraz plików wpływa na pozycję linku w wyszukiwarce nie jest regułą. Warto jednak je zastosować nawet, jeśli nie przyniesie nam to zamierzonych korzyści.

NAZEWNICTWO