Adres URL

Adres URL jest pełnym adresem dostępu do dokumentu. Najczęstsza składnia wygląda następująco: http://adres.pl/katalog/plik.html. Struktura adresu URL składa się z elementów:

– http:// (element ten można pominąć przy wpisywaniu adresu, zostanie dodany automatycznie. Określa protokół, z którego korzystamy.)

– adres (prawidłowa nazwa domeny)

– pl (domena wyższego rzędu odnosząca się do domeny regionalnej – w tym przypadku polskiej)

– /katalog/ (katalog znajdujący się na serwerze)

– plik.html (plik na serwerze + rozszerzenie)

W adresach URL dozwolone jest używanie cyfr oraz liter alfabetu łacińskiego. Często wstawiane są znaki specjalne, takie jak kropka, podkreślnik, myślnik oraz spacja.

ADRES URL