Projektowane stron www

Podczas projektowania strony WWW nie można zapomnieć, że powinna być ona pozytywnie odebrana przez Twojego Klienta. Na wstępie naszej współpracy określamy cele, potrzeby i oczekiwania, które strona internetowa będzie w pełni spełniała.

Poniżej przedstawiamy poszczególne fazy pracy nad stroną WWW. Niżej zamieszczony schemat nie ma charakteru uniwersalnego. Do potrzeb każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem.

1 ANALIZA POTRZEB

Na samym początku dokładnie ustalamy podstawowe funkcje, które ma spełniać strona. Określamy także jej docelowych odbiorców oraz dogłębnie analizujemy przedmiot i profil działalności Twojej firmy. Skupiamy się na ofercie, dotychczasowej grupie odbiorców oraz oceniamy zgromadzone materiały reklamowe i informacyjne. Analiza potrzeb jest niezwykle istotnym elementem w procesie tworzenia stron internetowych.

2 ANALIZA KONKURENCJI

Kluczowym zadaniem na tym etapie jest zapoznanie się z branżą oraz konkurencją przedsiębiorstwa. Oceniamy strony internetowe innych firm, dzięki czemu możemy stworzyć skuteczniejszą i efektywniejszą propozycję dla naszych klientów. Opierając się na analizie konkurencji możemy uniknąć błędów merytorycznych, technologicznych i projektowych podczas tworzenia stron WWW. To analiza konkurencji pozwala dotrzeć i przekonać do siebie daną grupę klientów.

3 PLANOWANIE

Celem procesu jakim jest planowanie jest szczegółowe określenie zawartości strony WWW oraz jej formy projektowej i podstawowych funkcji. Na tym poziomie prac opracowuje się strukturę logiczną i merytoryczną oraz ustala się treści, które w przyszłości będą znajdować się na stronie WWW. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie klientów, ponieważ to ich zadowolenie jest dla nas priorytetowe.

4 KOSZTORYSOWANIE

Kosztorysowanie polega na przygotowaniu dokładnej wyceny obejmującej zaprojektowanie i wykonawstwo strony WWW. Oferta przedstawia szczegółową kalkulację cenową oraz podstawowe warunki realizacji projektu.

5 PODPISANIE UMOWY

Po ustaleniach, których celem jest doprecyzowanie szczegółów oraz obustronnej akceptacji warunków następuje podpisanie umowy. Stanowi to dla nas sygnał do rozpoczęcia realizacji strony WWW według specyfikacji klienta i warunków umowy.

6 PROJEKTOWANIE

Bazując na wcześniejszych ustaleniach oraz zebranych informacjach podczas wcześniejszych etapów tworzymy szkicową wersję strony internetowej, wstępne projektowanie oraz ustalamy koncepcję systemu jej nawigacji. Na podstawie dyskusji z klientem opracowujemy logiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów. Po wykonaniu projektu klient dokonuje jego akceptacji bądź nanoszone są ostateczne poprawki.

7 ZEBRANIE MATERIAŁU

Bazując na wstępnym zarysie przyszłej strony internetowej następuje zebranie materiału. Na stronie powinny się znaleźć oryginalne zdjęcia, ciekawy tekst oraz sample dźwiękowe.

8 AKCEPTACJA

Po zaprojektowaniu strony, naniesieniu ewentualnych poprawek oraz wdrożeniu w życie sugestii i oczekiwań klienta następuje akceptacja zaproponowanych przez nas rozwiązań. Po pozytywnej opinii klienta przystępujemy do realizacji strony WWW.

9 REALIZACJA

Po ostatecznej akceptacji przez klienta projektu, następuje jego kompleksowa i właściwa realizacja. Wykonujemy stronę internetową w oparciu o specyfikacje określone we wcześniej podpisanej umowie.

Realizacja strony WWW obejmuje część wizualną, programistyczną oraz optymalizację pod kątem promocji.

Część wizualna:

  • opracowanie koncepcji wizualnej strony,
  • opracowanie graficzne strony internetowej,
  • zaprojektowanie i wykonanie szablonów dla HOME i podstrony poprzez wprowadzenie treści, materiałów zdjęciowych, opracowanie obiektów animowanych flash i obróbkę graficzną dostarczonych przez klienta materiałów.

Część programistyczna:

  • wykonanie projektu logicznego strony WWW,
  • wykonanie szablonów dla podstron i strony głównej poprzez opracowanie i kompleksowe wdrożenie niezbędnych skryptów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie strony WWW

Część – optymalizacja strony WWW pod kątem promocji:

  • przygotowanie strony do pozycjonowania i promocji w wyszukiwarkach internetowych.

10 TESTOWANIE

Podczas realizacji strony internetowej jej poszczególne elementy są systematyczne testowane i udoskonalane. Nasi klienci mają stały wgląd w przebieg naszej pracy, ponieważ wersja testowa serwisu jest udostępniona pod danym adresem WWW. Testowanie stanowi niezwykle kluczowy etap w realizacji naszych obowiązków. Każdy klient jest informowany na bieżąco o postępie prac.

11 URUCHOMIENIE

Końcowym efektem naszej pracy jest umieszczenie strony WWW pod wskazanym adresem w sieci.

12 USŁUGI DODATKOWE

Po zakończeniu realizacji stron WWW możemy świadczyć usługi dodatkowe. Obejmują one hosting, promocję strony, mailing czy opiekę nad serwisem.