Księga identyfikacji wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej, zwana także CI – stanowi kluczowy element kreowania spójnego wizerunku przedsiębiorstwa lub danego produktu w oczach klientów. Jej zasady są zawarte zarówno w formie księgi elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Pod pojęciem identyfikacji wizualnej firmy rozumiemy zestaw pewnych reguł i wzorców, które mają na celu wyróżnić przedsiębiorstwo na tle konkurencji oraz sprawić, że jego marka będzie rozpoznawalna. Księga Ci określa budowę, formę, wymiary, kolorystykę oraz wersje i odmiany danego logotypu. Opisuje ona także błędne i niedopuszczalne formy wykorzystania loga firmy. Celem księgi identyfikacji wizualnej jest zgromadzenie zasad dotyczących tworzenia pozytywnych wyobrażeń o przedsiębiorstwie i jego produktach oraz utrwalenie marki i logo w świadomości potencjalnych odbiorców.

Pamiętajmy, że silny wizerunek świadczy o zaufaniu klienta do firmy. Księga identyfikacji wizualnej zawiera dane o logotypie, jego wariacji, różnego rodzaju wizytówki, papiery listowe, reklamy, szyldy, ulotki, odzież firmową i wiele innych.

Mocny wizerunek to zaufanie klienta do firmy

Księga identyfikacji wizualnej każdej firmy kładzie nacisk na różne elementy identyfikacji.
Księga CIspójna identyfikacja wizualna, wizerunek firmy – prócz logotypu (projekt logo firmy) i jego wariacji można znaleźć: wizytówki, papiery listowe, reklamy prasowe, szyldy, flagi, teczki, foldery, ulotki, ubrania firmowe, samochody firmowe, kolorystykę infrastruktury firmy czy system komunikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynków.