Co wyróżnia logo organizacji, fundacji, stowarzyszenia?

Co wyróżnia logo organizacji, fundacji, stowarzyszenia?

logo fundacji

Fundacje, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia nie działają w celu pozyskania jak największych zysków dla siebie, istnieją, by generować ten zysk dla najbardziej potrzebujących. Organizacje te charakteryzuje chęć pomocy określonej grupie społeczeństwa, wsparcie, opieka oraz łamanie barier.

Wymienione organizacje korzystają z działań marketingowych tak, jak wszystkie prywatne przedsiębiorstwa. Potrzebują one funduszy oraz sponsorów, by móc jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki.

logo fundacji

Logo organizacji jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej. Powinny zostać uchwycone w nim wartości i idee im przyświecające. Niezwykle istotne w takim logo jest to, by wzbudzało zaufanie, było wiarygodne i przekonujące. Stowarzyszenia i fundacje często decydują się na pełne logo zawierające tzw. sygnet, czyli obrazek. Element ten pomaga pobudzić odbiorcę, zainteresować tematem, rozbudzić pewne emocje. Główny motyw zawarty w logo fundacji czy innej organizacji pozarządowej powinien odwoływać się do ludzkich emocji, zachęcać do przyłączenia się i wsparcia akcji. Pamiętajmy, by przedstawiać tylko pozytywne emocje, takie jak nadzieja czy międzyludzka pomoc.

Logo stowarzyszeń powinno być czytelne, unikalne, spójne z tematem. Nie powinno być przesadzone- w tym przypadku lepiej postawić na skromność, pokorę, subtelność i delikatność. Zarówno kolor, jak i czcionka powinny być delikatne, łagodne. Kolory najczęściej stosowane w logo fundacji i stowarzyszeń to zieleń i błękit. Kolor zielony kojarzy nam się z nadzieją, niebieski zaś z głównie z bezpieczeństwem i sprawami duchowymi.