Znamy już datę przydziału tokenów Spark, dowiedz się jak je otrzymać

ZNAMY JUz DATe PRZYDZIAlU TOKENoW SPARK - DOWIEDZ SIe JAK JE OTRZYMAc

Znamy już datę przydziału tokenów Spark, dowiedz się jak je otrzymać

Wczoraj poznaliśmy datę przydziału tokenów Spark z sieci Flare Netowrk, o której więcej pisaliśmy w tym artykule: Flare Network, Token Spark, inteligentne kontrakty FXRP i XRP. Jak dowiadujemy się z Twittera Flare Networks sieć testowa została nazwana imieniem Marthy Coston, która wynalazła morską flarę. „Snapshot” XRPL księgi XRP dla dystrybucji tokenów Spark zostanie zrobiona w 194. rocznicę jej urodzin czyli 12 grudnia 2020 r.
Dla wyjaśnienia sieć Flare i XRPL to oddzielne księgi oparte na zupełnie innej podstawowej technologii, z których każda ma własne cechy, zalety i przypadki użycia. Jednak obie księgi będą ze sobą powiązane. Oto nieco techniczne, ale krok po kroku wyjaśnienie, w jaki sposób token XRP w księdze XRP jest powiązany z tokenem FXRP (reprezentującym XRP w sieci Flare) oraz w jaki sposób (natywna sieć Flare) token Spark wchodzi do gry.

12 grudnia 2020 roku zostanie wykonany spis XRP aby przydzielić tokeny Spark

Tokeny Spark zostaną rozesłane najprawdopodobniej po 12 grudnia 2020 r w sieci Flare, w oparciu o ilość XRP posiadanych w księdze XRP.

Kto otrzyma tokeny Spark?

Wszyscy właściciele XRP z wyłączeniem Ripple Labs i niektórych byłych pracowników Ripple Labs mogą odebrać tokeny Spark.

Jak będzie przebiegała dystrybucja tokenów Spark?

W tej chwili istnieje około 45 miliardów tokenów XRP, które są dystrybuowane do posiadaczy spoza Ripple Labs. Są one dystrybuowane między posiadaczy, którzy przechodzą samodzielnie, oraz tych, którzy przechowują swoje XRP na giełdzie lub u innych dostawców, np. portfelach typu Ledger Nano S i X czy Trezor.

Najpierw zostanie wykonana migawka wszystkich adresów XRP Ledger pod określonym numerem indeksu księgi.

Po drugie, z tej migawki znane adresy należące do: Ripple Labs, niektórzy byli pracownicy Ripple Labs i wszelkie giełdy, które nie potwierdziły swojego wsparcia dla Flare, zostaną usunięte.

Prawo do odebrania 45 miliardów tokenów Spark zostanie następnie rozdzielone na każdy pozostały adres zgodnie z ich proporcjonalnym saldem XRP na migawce „Snapshot”. Może to spowodować, że poprawni wnioskodawcy otrzymają więcej niż 1 token Spark dla każdego posiadanego tokenu XRP. Wynika to z tego, że nieuczestniczące giełdy są wykluczone z dystrybucji, ale są wliczane do 45 miliardów tokenów, które są dziś dystrybuowane.

Czy giełda na której przetrzymuję XRP obsługuje dystrybucję Spark?

Jeśli jesteś klientem giełdy wspierającej, a Twoja giełda publicznie poinformowała, że rozdzieli tokeny Spark proporcjonalnie do swoich klientów na podstawie ich zasobów XRP. To nie masz się czego obawiać. Natomiast jeżeli Twoja giełda nie jest wymieniona pod tym linkiem, powinieneś na razie założyć, że twoja giełda nie będzie uczestniczyć i może warto pomyśleć o innym rozwiązaniu aby otrzymać tokeny Spark.

Samodzielnie przechowuję XRP, czy otrzymam Spark?

Jeśli jesteś osobą która samodzielnie przechowuję swoje XRP np. przez portfele sprzętowe to metodą ubiegania się o token Spark jest po prostu ustawienie pola Message Key na Twoim adresie XRP Ledger na Twój adres Flare. (Ten proces jest szczegółowo opisany poniżej). Aby ubiegać się o Spark, musisz to zrobić przed upływem 6 miesięcy od daty „Snapshot” czyli od 12 grudnia 2020 roku. Możesz do tego celu użyć również narzędzia stowrzonego przez developera XRP Labs – Wietse Wind – > Narzędzie dla posiadaczy kont XRPL i użytkowników XUMM.

Co to jest adres Flare?

Flare używa maszyny wirtualnej Ethereum do inteligentnych kontraktów. Adresy Flare to adresy w stylu Ethereum, które używają tego samego schematu wyprowadzania kluczy. Adresy Flre nie znajdują się „na” łańcuchu blokowym Ethereum.

Jak otrzymać Tokeny Spark?

  1. Posiadacze kont XRPL będą potrzebować konta (klucza prywatnego i konta) dla sieci Flare. Klucz prywatny i konto można już wygenerować, aby w przyszłości wykorzystać je w sieci Flare, gdy sieć będzie gotowa.
  2. Posiadacze kont w XRPL udowodnią własność konta, podpisując odniesienie, wskazując swoje konto w sieci Flare. To odniesienie będzie przechowywane w polu „MessageKey” na poziomie konta w księdze XRP – XRPL.
    Oznacza to, że adres twojego konta „r …” w księdze XRP będzie wskazywał na twoje własne konto „0x …” w sieci Flare.
  3. Gdy zespół i Flare Networks będą gotowe, zeskanują wszystkie konta XRPL wskazujące na konta sieciowe Flare, sprawdzą swoje saldo i rozprowadzą równą ilość tokenów Spark na konto sieciowe Flare wskazane na koncie w XRPL.
  4. Użytkownicy którzy posiadają np. 1000 XRP na swoim koncie w księdze XRP będzie wówczas posiadać 1000 Spark na innym koncie w sieci Flare.
    Więcej na temat możecie przeczytać na blogu Coil, Wietse.

Szczegółowy poradnik jak wgrać MessageKey do Ledgera Nano S i X aby otrzymać tokeny Spark

Jak otrzymać tokeny Spark – Instrukcja krok po kroku dla użytkowników Ledger Nano S i X


Aktualizacja Ledgera Live i Ledgera Nano

1. Jeżeli posiadamy aktualną wersję Ledger Live i softu Ledgera Nano S lub X to możecie pominąć tą sekcję i przejść do kolejnego punktu.
1a. Włączacie Ledger Live na swoim komputerze, logujecie się, pobieracie aktualizację, na czas pisania poradnika jest to wersja 1.6.1 i wykonujecie ją.
1b. Po wykonanej aktualizacji Leder Live podłączacie Ledgera do komputera i wykonujemy aktualizacje samego Ledgera, aby to wykonać wychodzimy do Managera i tam klikamy aktualizację.
1c. Poprosi Was o potwierdzenie że posiadacie 24 frazy, jeżeli tak to zaznaczacie że tak i potwierdzacie na ledgerze aktualizacje.
1d. Po aktualizacji trzeba reinstalować aplikacje, czyli klikacie Reinstal Apps.
Teraz mamy gotowy sprzęt do dalszego kroku.

Przygotowanie konta/adresu ETH

2. Jeżeli posiadacie w swoim Ledgerze aplikacje ETH to możecie przejść do następnego pod punktu.
2a. Jeżeli nie posiadacie aplikacji ETH na Ledgerze to trzeba ją zainstalować. W Menadżerze wybieracie add app wybieracie ETH i instalujecie.
2b. Następnie dodajemy konto ETH, które jest Waszą własnością.
Klikamy add account w aplikacji ETH i nadajemy mu nazwę ja nadałem mu Spark.
2c. Teraz potrzebujemy znać adres konta, w tym celu wybieramy Recive i konto ETH Spark, zapisujemy to konto (będzie potrzebne do kolejnego kroku) oraz sprawdzamy i potwierdzamy czy jest takie samo w Ledgerze.

Wygenerowanie danych do wprowadzenia Message Key

3. Postępujemy zgodnie z instrukcją, która przygotował developer XRPLABS Wietse Wind -> https://flare.wietse.com/
3a. W pkt 1 zaznaczamy wszystkie okienka i przechodzimy do pkt 2. a dokładnie 2B. gdyż nie używamy aplikacji XUMM. W pkt 3. zaznaczamy pominięcie tego pkt gdyż mamy już założone konto ETH.
3b. W pkt 4 wprowadzamy skopiowane, utworzone konto ETH (pkt 2c). Narzędzie Wietse Winda generuje nam Message Key który wprowadzamy w XRPToolkit, patrz następny punkt.

Operacja wgrania MessageKey narzędziem XRPToolkit

4. Wchodzimy na stronę xrptoolkit.com
4a. Wybieramy Get Started i następnie podłączamy Ledgera (Connect Ledger), ważne aby w Ledgerze wejść w aplikacje XRP, (bez tego nie zalogujemy się do XRPTOOLKIT), bo to do konta XRP będziemy teraz dodawać informacje o koncie dla tokenów Spark.
4b. Po udanym podłączeniu do XRPTOOLKIT wybieramy Account a następnie Properties.
4c. W nowym oknie znajdujemy pole Message Key i wprowadzamy adres który uzyskaliśmy narzędziem Wietse Winda z pkt 3b, a następnie akceptujemy tą zmianę na Ledgerze, upewniając się że dane są takie same jak wprowadziliśmy. Zostanie pobrana symboliczna opłata, ułamek XRP za dodanie tej informacji i GOTOWE.
4d. Teraz już możesz czekać na swoje tokeny SPark, dla przypomnienia Snapshot będzie wykonany 12 grudnia 2020 roku.

Pamiętajcie! Nigdy I Nigdzie nie wprowadzajcie sekretnych kluczy, numerów i innych wrażliwych informacji aby otrzymać tokeny SPark

Na dzień pisania artykułu po tokeny Spark zarejestrowało się już 11,342 kont o łącznej wartości 833,000,000 XRP/Spark