Xpring – Otwarta platforma dla pieniędzy

XRPING

Xpring – Otwarta platforma dla pieniędzy

Platforma Xpring zapewnia narzędzia, usługi i programy dla programistów służące do integracji pieniędzy z aplikacjami.

Platforma Xpring opiera się na podstawowych technologiach open source, które umożliwiają wysyłanie i odbieranie płatności w czasie rzeczywistym w dowolnej walucie.

XRP
Szybki i tani transfer wartości. Zdecentralizowane, płynne, szeroko dostępne.

ILP – Interledger
Standaryzowany otwarty protokół upraszczający płatności w dowolnej walucie i łatwo łączący XRP dla płatności w czasie rzeczywistym.

MONETYZACJA SIECI – Coil
Otwarty standard umożliwiający twórcom treści łatwe pobieranie opłat za zużycie ich pracy.

Platforma Xpring oferuje programistom wiele rzeczy:

PRZYBORY
Aby ułatwić programistom zintegrowanie tych podstawowych technologii w swoich aplikacjach

  • interfejsy API
  • SDK
  • Dokumenty, przykładowy kod i wersje demonstracyjne

USŁUGI
Aby łatwo uzyskać dostęp do sieci obsługiwanych przez te podstawowe technologie

  • Dane
  • Sieci testowe i rozwojowe
  • Badacze księgi

PROGRAMY POMOCY DEWELOPEROM

  • Rzecznictwo i zasięg
  • Wsparcie
  • Możliwości inwestycyjne i partnerstwa

Zródło: XRPING