Interledger

INTERLEDGER-LOGO

Interledger

Co to jest Interledger?

Interledger to otwarty pakiet protokołów do wysyłania płatności między różnymi księgami.
Podobnie jak Internet, konektory kierują pakiety pieniędzy przez niezależne sieci. Otwarta architektura i minimalny protokół umożliwiają współdziałanie z dowolnym systemem transferu wartości.

Interledger nie jest powiązany z jedną firmą, blockchain ani walutą.

Kto stoi za Interledger?

Interledger jest rozwijany przez otwartą grupę firm i indywidualnych autorów, luźno zorganizowaną w ramach Community Group of World Wide Web Consortium (W3C)

Jak zacząć przygodę z Interledger?

Dokonuj płatności w sieci testowej.

Aby rozpocząć korzystanie z Interledgera, przejdziemy do korzystania z sieci testowej, która wykorzystuje fałszywe pieniądze, a nie przekazuje rzeczywistą wartość. Sieć testowa Interledger jest obecnie obsługiwana przez zespoły Xpring i Coil, ale każdy może do niej dołączyć.

Złącza Xpring i Rafiki testnet, oba użyte w tym samouczku, razem tworzą sieć, w której użytkownicy mogą ćwiczyć wysyłanie i odbieranie wartości waluty testowej.

Dzięki Interledgerowi obsługiwane są wszystkie pary walut, których używają nadawcy i odbiorcy. Dla uproszczenia w tym samouczku pokazano wysyłanie i odbieranie tylko testowego XRP, ale w praktyce nadawcy i odbiorcy mogą używać różnych walut.

Źródło: Interledger